miércoles, 16 de mayo de 2012

Duraznenses se enfrentarán con jugadores polacos a través de internet

Mañana jueves 17 de mayo,  jóvenes duraznenses se enfrentarán a ajedrecistas polacos, a través del centro CASI, en la Biblioteca Municipal "Prof. Carlos Scaffo". Dicho evento se llevará a cabo, en el marco del día mundial del Internet.
El acontecimiento que se hará por primera vez en nuestro departamento, pretende 1º celebrar el día mundial del Internet, 2º Fomentar las bondades de la practica del Ajedrez 3º Difundir los nuevos avances de la utilización de Internet 4º Socializar y compartir una misma pasión y pasatiempo con otras culturas distantes a las nuestras, y entender la diversidad cultural.
EL ENCUENTRO: No tiene precedentes  y se jugará a dos rondas a 15 minutos cada una. Contará con cuatro ajedrecistas duraznenses y cuatro ajedrecistas de Polonia. Esta fijado que comience a las 14:00 hora de Uruguay, y a las 19:00 hora de Polonia. Se jugará en la pagina de juegos polaca Kurnik (Playok.com)
Los jugadores duraznenses son José Cuelho, Florencia Barros, Nahuel Casas, y Yissel Colina.


Durazno ust urugwajski) twarz polskich graczy

Jutro, czwartek, 17 maja, Durazno młodzi szachiści czeka Polskę, za pośrednictwem centrum CASI, w Miejskiej Bibliotece "Prof CarlosScaffo".Impreza odbędzie się w ramach Światowego Dnia Internetu.
Wydarzenie to po raz pierwszy w naszym wydziale, ma na celu 1, z okazji Światowego Dnia Internetu, 2 ° promowanie korzyści płynących z praktyki Chess 3 ° upowszechniania nowych rozwiązań w korzystaniu z internetu 4 ° towarzysko i mają taką samą pasją i hobbyz innych kultur odległych od naszej, i zrozumieć różnorodność kulturową.

MATCH: To jest bezprecedensowa i będzie grać dwie rundy po 15minut każda. Gracze Durazno szachy mają cztery i czterech graczy z Polski. To comiense zauważyłem, że na 14:00 z Urugwaju, a na19:00 w Polsce.

No hay comentarios: